Review in Dutch

The Dutch anarchist magazine and blog Libertaire orde has published a review of the French translation of Anarchy Alive! written by Thom Holterman.

Het voorgaande maakt duidelijk dat op het ‘oude’ anarchisme wordt voortgebouwd, waarbij er tevens een nieuwe invulling ontstaat, die zich als hedendaags anarchisme laat herkennen. Daarbij geeft Gordon aan het boek niet te hebben geschreven als een pleidooi voor het anarchisme. Zulke boeken bestaan er al genoeg. Hij probeert dan ook niet wie dan ook te overtuigen dat anarchie mogelijk of wenselijk is, zoals hij zegt. Hij wil juist nadenken, vanuit de vertrouwde thema’s over de dilemma’s waarmee activisten (overigens een deel van zijn eigen levensgeschiedenis) worden geconfronteerd.